ความสำเร็จของลูกค้า

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับยอดเยี่ยมด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้ว

คุณสามารถติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเรา ที่พร้อมสนับสนุน ตอบสนองความต้องการของคุณ และทำให้คุณได้รับบริการที่เกินคาดหมาย

ดูความคิดเห็นและผลงานที่สำเร็จอื่นๆ ของเรา

หากมีข้อสงสัยติดต่อเราได้ทาง
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
พ.ศ. 2557
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ได้ประเมินระดับ บริษัท อินทรายแอม จำกัด อยู่ในประเภท 'คู่ค้าที่ต้องการ' และ บริษัทจะถูกขึ้นทะเบียนในรายชื่อผู้จำหน่ายของเรา
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและลอจิสติกส์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557
บริษัท อินทรายแอม จำกัด ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้ารายปี ในระดับ ‘A’ (พึงพอใจ) โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบที่ตรงเวลาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุงที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560
บริษัท อินทรายแอม จำกัด ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของคู่ค้ารายปี ในระดับ 'A' (เป็นเลิศ)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ปตท. พ.ศ. 2561
ภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท อินทรายแอม จำกัด ในปี พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับเป็นเลิศ