ทำไมต้องเลือกเรา ?

รักษาคำมั่นสัญญา ด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล

เรายึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน มาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ESG สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย กับ ESG บทพิสูจน์ของแนวคิดการเติบโตทางธุรกิจร่วมกับโลกที่ยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ภาพรวม
ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เราจึงค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่อง และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม อาทิ วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

1 วาล์วควบคุม

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนที่สุด เนื่องจากมีการนำเครื่องมือและเครื่องจักรหลายประเภทมาใช้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการสุดท้าย อย่างไรก็ตามการที่อุตสาหกรรมเหล่านี้จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการของอุปกรณ์ที่ชื่อว่า "วาล์วควบคุม"

อ่านเพิ่มเติม

2 หัวเผาแบบมลพิษต่ำ (Ultra Low Nox Burner)

ทีม Engineer เป็นผู้ให้บริการแนะนำ คัดเลือก การจัดซื้อ เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการการจัดการขนส่งอุปกรณ์ ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (Logistic Management) ก่อนการนำสินค้าส่งให้กับลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

3 กระบวนการกรอง (Filtration)

การกรองเป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดการสะสมของสิ่งเจือปนในผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก

อ่านเพิ่มเติม

มุ่งมั่นสู่ความ ‘เป็นเลิศ’

เรายืนยันที่จะรักษาคำมั่นสัญญาในการทำงาน ให้ออกมามีคุณภาพด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้รับรู้ถึง มิตรภาพและความเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีคุณค่า ที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้