Quality people

เพราะ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เชื่อในศักยภาพของคน ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เราจึงให้ความสำคัญในการดูแล พนักงาน ในด้านต่างๆ จัดสรรสวัสดิการ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทั้งในและนอกออฟฟิศ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่

Working Culture in Flat organization : วัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

 • พนักงานสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง (Process Owner)
 • เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมระดมความคิดใน Management Lab กับผู้ร่วมงานทีมอื่นๆ และกลุ่มผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ๆ ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการสรรสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Innovative Collaboration Community)
 • บรรยากาศ Office เป็นแบบเปิด โปร่งใส มีศาสตร์และศิลป์ในการจัดพื้นที่ (Process Driven)
  • พนักงานสามารถย้ายที่นั่งไปตามมุมต่างๆ ได้ (Open sharing and co-working space)
  • เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ (Innovative Collaboration Community)
  • มีการวัดความเข้มของแสง ในออฟฟิศให้เหมาะแก่การทำงาน
 • จัดกิจกรรม Shore Live แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ของคนในองค์กรทุกเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆ ในบรรยากาศ ที่เป็นกันเอง เพิ่มพื้นที่ในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผู้บริหารได้โดยตรง

ตัวอย่าง การดูแลพนักงานของกลุ่ม บริษัท บี ปิโตรไทย

Employee Development : การพัฒนาความสามารถ

 • มี Coach ให้พนักงานใหม่ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ‘School of thought’ เพื่อถ่ายทอดวิถีการทำงาน และแนวทางการทำงานในชุมชนธุรกิจ BE Petrothai Group
 • จัดคอร์สอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถให้พนักงาน ตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม การปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมกับเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศ การใช้อุปกรณ์หน้างานกับผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ เป็นต้น
 • ดูแลพนักงานเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ เช่น จัดการวีซ่า การเดินทาง ที่พัก ในมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าและคู่ค้า

Healthy Plan : ด้านสุขภาพ

 • ให้พนักงานทุกคนได้เป็นสมาชิกของฟิตเนสในโรงแรมทั้งในกรุงเทพ และระยอง ไม่ต้องเบียดเสียดเหมือนฟิตเนสทั่วไป
 • ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว มีประกันสุขภาพ และตรวจร่างกายทุกปี
 • จัดกิจกรรมโยคะ ยืดเหยียด ทุกวันพฤหัสบดี ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

Office Location: ตำแหน่งที่ตั้ง

 • อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกได้ทั้ง BTS หรือ MRT ด้วยระยะเดินแค่ 5 – 10 นาทีเท่านั้น หรือใครจะนำรถมาจอดที่ อาคารจอดรถ สามารถแจ้งได้