นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้จะนำมาใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดของ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปิโตรไทย จำกัด บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อินทรายแอม จำกัด บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ ("เว็บไซต์")

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.bepetrothai.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (cookie) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายคุกกี้ของเรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่ฝังอยู่บน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้

คุกกี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางเจ้าของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เราใช้คำว่า "คุกกี้" ตลอดเอกสารชุดนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เช่น เว็บบีคอน SDK, แฟ้มบันทึก (Log files), พิกเซลแท็ก เป็นต้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

ด้วยการรวบรวมคุกกี้เว็บไซต์จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ โดยคุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับค่าที่ตั้งไว้เดิมแต่แรกทุกครั้งที่ใช้งาน หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. คุกกี้ประเภทใดบ้างที่ใช้ในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

เราใช้คุกกี้ชนิดต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่าน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ การปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ จะทำให้ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางส่วนของเว็บไซต์ได้
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าว จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของท่าน เช่น Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook for Developers เป็นต้น
คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ได้ผ่านคุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการท่านด้วยโฆษณาที่ท่านอาจสนใจโดยยึดตามพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของท่านที่ผ่านมา โดยเราอาจ แบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของเรา เช่น Google AdWords, Google Inc., Google AdSense, YouTube, Facebook, Facebook Business เป็นต้น
คุกกี้ประเภทการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน
คุกกี้เพื่อบำรุงรักษาระบบ ตัวอย่างคุกกี้ประเภทนี้มีไว้สำหรับให้ทีมพัฒนาของเว็บไซต์ www.bepetrothai.com ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของส่วนงานบางส่วนบนเว็บไซต์

4. การจัดการการตั้งค่าคุกกี้

ท่านไม่จำเป็นต้องอนุญาตคุกกี้เพื่อใช้งานหรือเปิดดูเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท แต่หากท่านไม่อนุญาตการใช้คุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทได้

ทั้งนี้ ท่านควรตรวจดูการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ท่านต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนก่อนยอมรับคุกกี้หรือตั้งค่าให้ปฎิเสธคุกกี้ก็ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563)

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านโปรดเยี่ยมชมเพจนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน

6. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลได้จาก นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา

ประกาศคุกกี้ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2563