ข่าวและกิจกรรม

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทยรับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น

คุณกิจจา จำนงค์อาษา ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน“วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2562 ซึ่งคุณกิจจา ได้รับการยกย่องให้เป็น “วิศวจุฬาดีเด่น” โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับศิษย์เก่าที่มีความสามารถโดดเด่นในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สร้างคุณงามความดีให้แก่ สังคม ประเทศชาติ และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

  • ประเภทข่าว : ความภูมิใจของเรา
  • อัพเดท : 15 สิงหาคม 2562

มุ่งมั่นสู่ความ ‘เป็นเลิศ’

เรายืนยันที่จะรักษาคำมั่นสัญญาในการทำงาน ให้ออกมามีคุณภาพด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้รับรู้ถึง มิตรภาพและความเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีคุณค่า ที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้