ข่าวและกิจกรรม

CEO กลุ่มบริษัทบี ปิโตรไทย รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ขอแสดงความยินดีกับ
คุณอาริยทัศน์ ศุทธชัย ประธานกรรมการบริหาร
ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นที่ปรากฏในสาธารณะชน จนได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ‘ภาคพัฒนาธุรกิจ’ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
 
  • ประเภทข่าว : ความภูมิใจของเรา
  • อัพเดท : 25 มกราคม 2567